Bemutatkozás

A Határok Nélkül Alapítvány célja, a civil társadalmi közösségek fejlesztése, a magyar és egyetemes művészet, a kultúra, a tudomány és egyéb szellemi és emberi értékek közvetítése, ápolása, a magyar történelmi, zeneművészeti, népművészeti, képző,- és iparművészeti értékek, a kézművesség, a hagyományok és szokások őrzése, terjesztése itthon és külföldön, karitatív tevékenység, a kisebbségek és kirekesztettek segítése és az erre való nevelés erősítése.

 

Az alapítvány, 18 éve, elkötelezett szellemben, az alapítók szándéka szerint végzi munkáját. A kezdetek óta különféle civil találkozókat, rendezvényeket, kiállításokat szervez, amelyek keretében összeköti a hazai és határon túli magyar kulturális és művészeti szervezeteket, ezen alkalmakat többnyire felhasználja karitatív gyűjtésre, a hazai és határon túli, rászoruló gyermekotthonok, idős és veszélyeztetett csoportok megsegítésére. Kiemelkedő szerepe van, a Soproni Régióban folyamatosan szaporodó civil szervezetek létrehozásában, a civil szervezetek felkészítésében, továbbképzésében és a közösségfejlesztésben.

Jelentős szerepet vállal a határon túli magyar szociális, oktatási és kulturális szervezetek segítésében. Eddigi tevékenysége folyamán könyvet gyűjtött erdélyi és kárpátaljai magyar közösségek részére, illetve aktívan vett részt az árvízkárosultak részére való gyűjtésben. (2 vagon bútor, ágynemű, stb). Másfél évtizedes kapcsolatai segítségével, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére, eddig 158 db fekvőhelyet, fotelokat és székeket és egyéb bútorokat szállított. Évente 2 alkalommal gyűjt ruhaneműt, tisztító és tisztálkodó szereket, valamint tartós élelmiszert a rászorulóknak. Ádventben, évek óta növekvő (már két mikrobusznyi) mennyiségben szállított Angyali Dobozokat a rászorulók részére, de élelmiszert és méret szerint válogatott ruhákat is. Minden hó első csütörtök délutánján tartós élelmiszert oszt a soproni szegényeknek. A tartós élelmiszert felajánlásból és gyűjtésből biztosítja. Nyáron táborokat szervez a rászoruló gyermekek részére.

A város nagyrendezvényeinek része az alapítvány által,- a szegény sorsú gyermekek és idősek megsegítésére – kétévenként megszervezett SZERETETNAPOK. A rendezvények lebonyolításában részt vesz 120 önkéntes és 18 civil szervezet.

Alapítványnak saját honlapja a www.sopronicivil.hu.

Soproni Segítő Ádvent címmel, a már évek óta együtt dolgozó civil szervezetek: a soproni karitászosok, a Soproni KÉSZ, és a szervező, Határok Nélkül Alapítvány, ill. azok önkéntesei fognak össze, évről-évre, hogy adományt gyűjtsenek a soproni Ádventi Vásárban.

A szervezők célja az volt, hogy az itt befolyt adományokból szebbé tegyék a soproni rászorulók: magányos, idős emberek, halmozottan hátrányos helyzetű családok, szegény gyermekek és a hajléktalanok karácsonyát, valamint támogassák a kárpátaljai és Kelet-magyarországi szegényeket.

A rendezvény keretében az adományozó soproni emberek, - az adomány fejében - ajándékokat, karácsonyi díszeket, forralt bort, gyermekpuncsot, linzert, mézeskalácsot, stb. kaphatnak. E feladatokban egyre több önkéntes vesz részt, mind a kézműves termékek készítésében, mind a szolgálatban. A legaktívabb készítők évek óta: Tirnitz Józsefné, Mórocz Péterné, Krisch Jánosné, Bánszky Noémi, Vas Mónika, Bánszkyné Hanyvári Ildikó, és Király Judit, de keményen kivették a részüket az ajándéktárgyak készítéséből a Handler Nándor Szakképző tanulói is.

A forralt borhoz az alapanyagokat a Soproni Borút Egyesület szervezésében soproni borászok adják. Támogatóik még az Aranykígyó Patika és a Császár Gyertya üzem, a Meloin Pack Kf, a Parola élelmiszer üzletek, a Taschner Borászat, a MISS Store és a Vera Cipőbolt.

A bevételből, 2016-ban és 2017-ben is, közel 300 család karácsonyát tették szebbé.

A karácsonyi gyűjtés idején, a Szent Márton házban egy hét alatt összegyűlt közel 520 Angyali Doboz. A konzorcium döntése alapján, ezek egy része, valamint az összegyűjtött ruhanemű, tartós élelmiszer, játékok, stb. a Nyírségbe kerültek. A szervezők megkeresték a Nyíregyházi Egyházmegyét, s a Görög Katolikus Egyház közvetítésével a hátrányos helyzetű falvakba került a zsúfolásig megtelt mikrobusznyi adomány. Az esemény sikeréről álljon itt két sajtóanyag: https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=1584   és a
http://www.magyarkurir.hu/hirek/sopronbol-erkeztek-adomanyok-nyiregyhazi-egyhazmegyebe

Az Alapítvány, - az elmúlt ősszel- az Önkormányzattól kapott a Magyar utca 19-21 sz. alatt egy bérleményt, amelyet Szent Márton Háznak nevezett el. Itt lehetőség született a hátrányos helyzetű csoportok részére közösségfejlesztő programokra, és nagyobb fokú segítő együttműködésre a célcsoportokkal. A nagyböjti gyűjtés idején, a TESCO hipermarketben 102 banános láda, tartós élelmiszer és tisztítószer gyűlt össze, amelyből 69 gyermek részére, 60 hajléktalannak, 76 magányos idősnek, és 147 soproni rászoruló családnak részére tudtak adományt készíteni, de egy IVECO teherszállítóval vittek Böjte Csaba dévai gyermekei részére is.

Az akcióban, 130 fő önkéntes és 5 civil szervezet vett részt. Külön öröm, a jelentős számú fiatal megjelenése volt. Hálás köszönet minden segítőnek: az önkormányzatnak, a médiának, és minden adományozónak, akik ismét szebbé tették több száz, rászoruló embertársunk mindennapjait!

Pályázati támogatással 3 főállású munkatársa van az alapítványnak. Az alapítvány munkáját egyes feladatokra szervezett megbízással, vagy önkéntesként dolgozó munkatársak segítik.

Az Alapítvány bevételeit, pályázatokból, támogatásokból és gyűjtésből biztosítja. Az alapítvány erősségét jelzi, a rendezvényekben közreműködő szervezetek, civilek és polgárok sokasága, ingyenes közreműködése és önkéntes segítése.

 

A HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY STRATÉGIÁJA

Az Alapítvány célja:

A magyar egyetemes művészet, a kultúra, a tudomány és egyéb szellemi értékek közvetítése, ápolása
a kultúraközvetítés eszközével. A magyar zeneművészeti, népművészeti, képző- és iparművészeti értékek, hagyományok és szokások őrzése és terjesztése, hazánkban és határainkon kívül; szociális és karitatív tevékenység, illetőleg szociális és karitatív kapacitások erősítése a művészet eszközeivel.

Közhasznú tevékenységek


Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire is figyelemmel az alábbiakat végzi:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása; euroatlanti integráció elősegítése; egészségmegőrzés; szociális és karitatív tevékenység; egészséges életmódra nevelés.
Az Alapítvány a fentiekben megjelölt célok alapulvételével az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja, amely közhasznú tevékenységek a következőkben megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódnak.
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység
• a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti,társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés
• egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy
2. szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása
• szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
• a gyermek- és felnőttoktatás és képzés intézményeinek egyesületi, valamint egyéni törekvéseinek
támogatása
4. kulturális tevékenység • közösségi kulturális, hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése
• kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
• az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése
5. kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
• a kiemelt kulturális örökség védelme,
• helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme,
• kulturális örökség védelme,
• a nemzetei emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele,
• az épített környezet alakítása és védelme
6. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
• érdekképviselet/esélyegyenlőség, kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása, nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése
• nemzetiségi oktatás, nemzetiségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásához az anyanyelvű pedagógusok képzésének, továbbképzésének biztosítása

A célok megvalósításának főbb módszerei

Az Alapítvány a célok megvalósítása érdekében különösen az alábbi tevékenységeit végzi:
─ Fesztiválokat, konferenciákat, szemináriumokat
─ Művészeti csoportokat utaztat és fellépéseiket szervezi
─ Segít kialakítani Sopron és környéke arculatát, imázsát
─ Ablakot nyit Európára: kapcsolatok építésével, kultúraközvetítéssel
─ Az egyes emberek kulturális érdeklődésének felkeltése érdekében kiadványokat gondoz,
erősíti a határon átnyúló médiumok működését.
Politikai támogatásnak tilalma
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezete a pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány országgyűlési, illetőleg önkormányzati
képviselőjelöltet nem állít, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem beszélyeztetve végez.

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

  Gyorshír

Kedves Látogató!

 

Honlapunk fejlesztés alatt van, így türelmeded és építő jellegű hozzászólásodat várjuk.

 

Köszönjük

 

 

  Ki van jelen

Oldalainkat 30 vendég és 0 tag böngészi

  Popup Gallery

team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top